Operacje korekcyjne wiotkich powłok brzucha

Operacja tego typu wykonywana jest u pacjentów, u których na skutek ciąży lub nagłego schudnięcia powstaje nadmiar skóry pokrytej często rozstępami, zwisający czasami pod postacią fartucha. Operacja jest wykonywana w znieczuleniu mieszanym:

  • Zewnątrzoponowym,
  • Miejscowym,
  • Dożylnym jako uzupełnienie dwóch poprzednich.

Cięcia skóry są wykonywane:

  • Dookoła pępka,
  • Poprzecznie nad wzgórkiem łonowym,
  • W linii środkowej ciała łączące cięcia 1 i 2.

Skóra brzucha wraz z przylegającą tkanką tłuszczową jest oddzielana od jego ściany mięśniowej, aż do łuków żebrowych i wyrostka mieczykowatego mostka. Bardzo dokładnie tamuje się krwawiące naczynia. Brzeg górny rany dokładnie dopasowuje się do brzegu dolnego, po uprzednim wycięciu nadmiaru skóry i tkanki podskórnej. W płacie skórno – tłuszczowym wykonuje się “okienko”, przez które wyłania się pępek. Pod skórą brzucha umieszcza się dreny Redona na okres 7 – 10 dni. Pacjent nosi specjalne, elastyczne ubranko przez 3 – 4 tygodnie po operacji. Po 7 – 10 dniach usuwa się szwy. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zaleceń:

  • Wstrzymania się od palenia tytoniu, ciężkiej pracy i kontaktów seksualnych co najmniej przez 3 tygodnie,
  • Zalecana jest umiarkowana aktywność fizyczna.

Czas trwania operacji: 2,5 – 3 h